Școala


Pe  teritoriul   comunei  sunt  2  instituţii şcolare :

  1. LT ,, Alexei Mateevici”
  2. Gimnaziul ,, Ion Vatamanu”

LT ”Al.Mateevici” com.Pîrlița

LT ,,Alexei  Mateevici”- anul dării în exploatare este 1964. Din 2001  prin  hotărîrea  Guvernului  Republicii  Moldova  s-a  schimbat  Statutul  din  şcoală  medie  romînă – rusă în Liceu  Teoretic  alolingvist  ce  poartă  numele  ,,Alexei  Mateevici”.

În  cadrul  liceului  activează – 30  profesori(28 cu

studii superioare, 2 cu studii medii), 16  personal  auxiliar și 398  elevi:

  1. I – IV – 132 elevi;
  2. V – IX – 151 elevi;

cl.IX – XII – 115 elevi.

Pentru  funcţionarea  normală  a  liceului  şi  crearea  condiţiilor   pentru  activitatea  copiilor  şi  profesorilor  este  necesar de:

-termoizolarea pereților și schimbarea geamurilor;

– reparația gardului.


Încadrarea absolvenților claselor a IX – a

LT ”A.Mateevici” com.Pîrlița, r.Ungheni


Anul de studii Total absolvenți Continuă studiile
Clasa X-a (liceu) Colegii Școli profes. Încadrați în câmpul muncii
2011-2012 33 25 1 2 5
2012-2013 35 23 2 6 4
2013-2014 31 25 5 1
2014-2015 35 20 6 5 4
2015-2016 28 23 2 3

Încadrarea absolvenților clasei a XII – a


Anul de studii Nr. de elevi Profil Universități Colegii În câmpul muncii Armată
Real Uman(ro) Uman(ru)
2011-2012 80 26 38 16 61 5 14
2012-2013 79 21 41 17 60 3 16
2013-2014 61 25 22 14 45 5 9 2
2014-2015 51 51 40 7 4
2015-2016 30 30 27 2 1

Gimnaziul ”Ion Vatamanu” , com.Pîrlița

Gimnaziul ,, Ion  Vatamanu” a fost dat în  exploatare în anul 1984 și are o capacitate de 624 locuri.

În  anul  2000 a fost schimbat statutul din  scoală  medie  în gimnaziu. In  cadrul  gimnaziului activează  18  profesori, 12  personal  auxiliar și 244  elevi.

Necesităţi  stringente :

  • Gazificarea gimnaziului;
  • Termoizolarea fațadei a gimnaziului;
  • Reparația teritorului gimnaziului

Încadrarea absolvenților din gimnaziul ”Ion Vatamanu”  com.Pîrlița, r.Ungheni


Anul de studii Total absolvenți Continuă studiile Plecați peste hotare Încadrați în câmpul muncii Nedeterminați
Clasa X-a liceu Colegii Școli profes. Cursuri
2011-2012 22 5 4 7 2 2 1 1
2012-2013 24 8 1 10 0 0 1 4
2013-2014 27 10 5 6 0 3 1 2
2014-2015 17 3 8 4 1 0 0 1
2015-2016 32 9 8 6 2 0 2 5