Muzeul


Fiecare ființa poartă după sine o umbra si ca aceasta umbra sa poata vorbi trebuie sa revenim la trecut. Acest gînd l-a avut și domnul Nicanor Buzovoi – pe atunci Președintele Consiliului Raional Ungheni și directorul SRL „Agrosfera BM” . În anul 2002 d-l N.Buzovoi a decis ca clădirea semiruinată ce aparținea patrimoniului sătesc, construită prin anii 1950 și care a slujit sătenilor ca: sediul brigăzii nr.3 , club sătesc , sala pentru demonstrarea filmelor pe ecran mare , biblioteca sătească , săli de clasă – să fie transformată într-o instituție culturală numită ,,Muzeul satului Pîrlița” . Dupa doi ani de muncă , la 25.12.2004 ,,Muzeul satului Pîrlița” și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a reveni la pragul strămoșesc și de a – și găsi un colțisor din viața părinților lor, deoarece pîrlițenii păstrează din rădăcini obiceiurile , tradițiile, îndeletnicirile legate de

Muzeul , com.Pîrlița

pământul roditor fiind și niște oameni harnici, primitori, de o prietenie strânsa între nații și fauritori de un prezent frumos.

Suprafața totală a muzeului este de 1800 m2:

1300 m2 este terenul exterior petru expoziții în aer liber;

500 m2 revin clădirii muzeului ce dispune de 4 săli de expoziție cu un patrimoniu de peste 3800 exponate.

Prima sala de expoziție este intitulata ,,Casa și ograda țărănească”:

Casa și ograda țărănească începutului secolului al XIX- lea. Casa cu paie , cu o singura odaie și o tinda , obiecte , unelte de muncă din acele timpuri.

Casa și ograda țărăneacă sf. sec.al XlX-lea – încep.sec.al XX-lea . Casa cu stuf, cu o odaie de locuit, cu casa mare și tindă . Obiecte, lucruri, țesături necesare în casă.

A doua sala de expoziție „Pagini din viața consătenilor” :

Expoziții de prosoape , prostiri, broderii decorative.

Expoziția portului popular.

Ceremonia de nuntă.

Expoziția de țesaturi la război ( covoare basarabene și moldovenești, peretare , țoluri).

Colțul gloriei militare .

Învățământul din s.Pîrlița.

Expoziții tematice, obiceiuri și tradiții teatralizate .

A treia sala de expozitie „Cugetam … cream… visam…”

Expoziție de icoane, cărți și vesminte preotești din biserica de lemn (anii 1900- 1912)

Arborele patrimoniului satului.

Expoziția lucrărilor din deșeuri naturale.

Expoziții tematice.

A patra sala de expoziție,, La o vorbă dulce de la un suflet curat”:

Sala de ședinte, lecții

Centrul de mesteșug ,,Lada cu zestre” – broderie în cruciulița cu copiii.

Pe parcursul acestor 12 ani de activitate muzeul a  avut peste 20.000 de vizitatori din diferite locuri ale lumii: Romania, Ucraina, Belorusia, Ungaria, Turcia, Polonia, Italia, Germania, Grecia, Spania, Marea Britanie, SUA, Canada, Israel, Senegal, China, Letonia etc.

Muzeu agricol

La 8 noiembrie 2016 a fost înființat și Muzeul Tehnicii Agricole , cu scopul de a ilustra evoluția tehnicii agricole din spațiul geografic al RM de azi . Locul muzeului este încadrat în mediul de activitate al întreprinderii agricole „SRL Agrosfera BM ” de unde și provine prima colecție de exponate.

Inițiativa creării muzeului aparține unei echipe în frunte cu Nicanor Buzovoi – Președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Cereale din RM . Colecția muzeului este inițiata cu 120 de exponate care va putea fi completată cu timp.