Economie și infrastructură


1. Potenţialul de afaceri

Numărul agenţilor economici în localitate:

Agenţi economici 2012 2013 2014 2015 2016
Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv: 33 33 33 33 33
– întreprinderi  individuale 23 23 23 23 23
– deţinători de patente 10 10 10 10 10
Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv: 43 43 43 43 43
– întreprinderi de stat 7 7 7 7 8
– societăţi pe acţiuni 9 9 9 9 9
– societăţi cu răspundere limitată 24 24 24 24 24
– cooperative 3 3 3 3 3
Total: 76 76 76 76 77

 2. Industrie, comerţ şi servicii

Lista principalilor agenţi economici la 01.01.2016


Denumirea agentului economic Gen de activitate Număr angajaţi Impozite la buget local, mii lei
COOP Automobil Comerţ cu amănuntul 1 0,1
COOP comerţ UCOOP Comerţ cu amănuntul 2 1,2
COOP consum Pîrliţa Comerţ angro pr. alim. 10 27,1
GŢ  Diaconu  Mihail Agricultură 1 4,7
ÎI  Andrieş  Cambur Comerţ cu amănuntul 1 1,6
ÎI Baraniuc  Alexandru Comerţ cu amănuntul 2 1,0
ÎI Boicenco Irina Comerţ cu amănuntul 1 1,0
ÎI Burlacu  Lidia Comerţ cu amănuntul 1 2,3
ÎI Caliga  Natalia Comerţ cu amănuntul 2 6,4
ÎI Cepoi Iurie Comerţ cu amănuntul 2 2,5
ÎI Cigoreanu Cristina Comerţ cu amănuntul 1 0,6
ÎI Covali Nicolai Comerţ mater. de construcţ. 1 1,3
ÎI Cumpătă Lidia Comerţ angro pr. Alim. 2 6,0
ÎI Ecaterina Andriuţă Comerţ cu amănuntul 3 2,0
ÎI Iordati Ala Farmacologie veterinară 1 0,8
ÎI Irimcă Rodica Comerţ cu amănuntul 3 3,5
ÎI Liudmila Griţco Comerţ cu amănuntul 1 0,9
ÎI Mogorîci Tatiana Comerţ cu amănuntul 1 1,8
ÎI Moraru Viorica Comerţ cu amănuntul 1 1,3
ÎI Mostovei  Ion Comerţ cu amănuntul 1 0,3
ÎI Parascovia Cebotari Comerţ cu amănuntul 3 3,1
ÎI Rotari Vladimir Comerţ cu amănuntul 1 1,9
ÎI Timuţa Angela Comerţ cu amănuntul 2 3,6
ÎI Tria- Truhin Panificaţie 15 5,1
ÎI Vadim Negură Servicii reparaţii auto 10 3,8
ÎI Zinaida Rusu Comerţ cu amănuntul 6 7,2
ÎS Calea Ferată filială Transport feroviar 25 34,2
ÎS Centru medic. de famili Medicină 25 24,7
ÎS Moldelectrica filială 0 0,3
ÎS Moldresurse filială Comerţ produse petrolier 12 11,8
ÎI Poşta Moldovei filială Servicii poştă 6 2,1
ÎS primăria Pîrliţa 200 295,0
ÎS Silva centru filială Silvicultură 1 0,5
ONG Asoc. Utiliz Gosp comun Gaz, apă 2 2,9
ONG Hipocrates Centru 1 1,2
ONG Moştenitorul 1 1,1
SA Banca de economii filială Servicii bancare 1 0,6
SA Cartea-Chişinău Comerţ u amănuntul 1 0,2
SA Codreanca 2,7
SA Floarea soarelui Prelucrarea pr. agricole 2 1,5
SA Mold telecom filială Servicii telecomunicaţii 2 9,1
SA Piscicultorul Piscicultură 2 2,5
SA Red-Nord filială Servicii electrificare 13 24,7
SA Tirex-Petrol filială Comerţ prod. petroliere 10 16,0
SA Ungheni-Vin filială Pelucr. Producţ. agricole 25 26,3
SRL Adricomlux Agricultură 2 0,5
SRL Agroaudit Agricultură 2 5,3
SRL Balt – cons Materiale de construcții 23 235,1
SRL Agrosfera BM Agricultură 140 242,9
SRL AgrotimAlex Agricultură 1 4,9
SRL Belacrus Comerţ cu amănuntul 1 2,5
SRL Crisalim Comerţ cu amănuntul 3 49,3
SRL Dant-Agro Avicultură 66 53,6
SRL Dimagro Agricultură 1 2,0
SRL Elcatras Comerţ angro pr. Alim. 11 2,2
SRL Enidalux Serv. Transport auto 1 0,1
SRL Exprim 1 0,2
SRL Fraxinus Servicii farmaceutice 3 3,1
SRL Liseran Comerţ cu amănuntul 4 5,2
SRL Lukoil Moldova filiala Aliment. Gaz lichifiat 4 9,1
SRL Magirus Comerţ cu amănuntul 4 5,3
SRL Silvana Comerţ cu amănuntul 2 3,2
SRL Stal Petrol Comerţ prod.petroliere 4 8,6
SRL Ştefland Agricultură 1 4,6
SRL Ţentors Comerţ mater.de constr 15 11,6
SRL Tîmplarul Prelucr. Producţ.agricole 1 3,2
SRL Top-service TEAM Comerţ cu amănuntul 1 4,5
SRL Unimpex-Agro Comerţ cu amîănuntul 3 2,7
SRL Unlegprod Prelucr. Prod .agricole 50 247,5
SRL Versatrai Comerţ cu amănuntul 1 0,2
SRL Vertamar Reţea televiz.prin cablu 3 0,6
TOTAL   739 1230,9

Numărul de întreprinderi după forma de organizare şi activitate:


2012 2013 2014 2015 2016
Întreprinderi de stat
Întreprinderi municipale
SA 29
Întreprinderi individuale 25
Patentă 23

3. Sectorul agricol

Dezvoltarea ramurilor zootehniei:


Anul Bovine Porcine Cabaline Altele (oi, capre)
2012 231 390 56 1302
2013 207 349 51 1379
2014 308 617 77 1490
2015 298 606 65 835
2016 271 421 56 1116

4. Infrastructura locală

Descrierea fondului locativ


În  localitate sunt 1703 case şi gospodării cu o suprafaţă  totală  de  270  ha.

 

Apă şi canalizare

Există conductă de apă tehnică de care beneficiază 827 gospodării, liceul, gimnaziul, grădiniţa. Aceasta a fost construita în 1949 si la momentul actual este într-o stare deplorabilă. Canalizare nu există. 175 de fîntîni sunt în stare bună, calitatea apei însa este nesatisfăcătoare.

 

Electricitatea

În prezent se lucrează la schimbarea tuturor reţelele electrice – este  la etapa de finisare.

 

Asigurarea cu gaze naturale

La sistemul de gaze naturale sunt conectate: Centrul de sănătate, LT „Alexei  Mateevici” şi 225 de gospodării individuale (13% din numărul total de case).

 

Reţeaua de drumuri

Drumurile în satul Pîrliţa sunt într-o stare deplorabilă. Sunt asfaltate şi în varianta albă 100km drum.

 

Reţeaua telefonică

Staţia şi reţeaua telefonică este în stare bună, sunt conectate la reţea 80% din case. Telefonia mobilă din localitate este dezvoltată, avînd acoperire următoarele companii: „Orange”, „Moldcell”, „Unite”.