Contacte

Primăria Comunei Pîrlița, raionul Ungheni

e-mail: conscompirlita@mail.ru

Tel: 0236 – 64-2-38 – Secretarul comunei Pîrlița