Centru medical


Clădirea  centrului  de  sănătate  a  fost  dat  în  exploatare  în  anul  2011. Centrul este deservit de 5 medici angajaţi permanent, 9 asistente  medicale și 6 persoane constituie  personalul  auxiliar.

Centrul deservește 5999 de persoane. Centru prestează următoarele servicii:

  • ECG;
  • Vaccinarea populației;
  • Diferite investigații;
  • Staționar de zi;
  • Acordarea primului ajutor medical,
  • Examenul cirologic a femeilor;
  • Evidența gravidelor;
  • Tonometria oculară;
  • Triajul pacienților etc.

Necesitățile  stringente :

– Construcția sistemului de canalizare;

– Instalarea  gardului;

– Spațiul centrului nu corespunde numărului de lucrători (puține cabinete de lucru).


Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei


În comuna Pîrliţa în componenţa căreia sunt două sate cu o populaţie de 5999 locuitori activează în calitate de asistent social o singură persoană şi trei persoane în calitate de lucrători sociali: 2 lucrători – 0,5 salariu, deservește 6 persoane, 1 lucrător – 1 salariu, deservește 10 persoane (Pîrlița); în s.Hristoforovca – 1 lucrător social – 0,5 salariu, deservește 5 persoane

Serviciile sociale existente la nivel de comunitate:

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu: în cadrul acestui serviciu sunt deserviţi la domiciliu 5 persoane de către 2 lucrători sociali, unul din lucrători fiind pensionar pe limită de vîrstă şi este angajat pe un salariu de 0,5, avînd la deservire numai 6 persoane.

Serviciul de tutelă şi curatelă: în cadrul acestui serviciu beneficiază de indemnizaţia lunară de 800 lei lunar – 2 persoane care au la întreţinere copii orfani sau rămaşi fără îngrijire părintească.                                                      

Adopţia: sunt adoptaţi 4 copii, la fel beneficiind de îndemnizaţia de 800 lei lunar.