Autoevaluare (FOCAS)

FOCAS constituie un instrument de auto-evaluare și de analiză a capacității organizaționale și funcționale, structurat pe funcții/capacități, pe baza unui sistem de punctare bine-definit. Instrumentul a fost utilizat de către Programul USAID „Comunitatea Mea”, implementat de IREX Moldova, pentru evaluarea capacității de bază a APL-urilor partenere în domeniile de gestionare eficientă și furnizare a serviciilor publice, precum și identificarea nevoilor de îmbunătățire a serviciilor municipale.

Procesul evaluării FOCAS se bazează pe un set de tabele, celulele cărora reflectă nivelul capacității măsurate, printr-un scor (de la 0 la 4), în fiecare dintre funcțiile identificate, printre care: – capacitatea organizațională și de planificare strategică; – prestarea serviciilor; – management financiar; – participarea cetățenească și transparența; – managementul proiectelor; – resursele umane.

Un beneficiu important al procesului FOCAS este analiza și dialogul care duc la elaborarea acestuia. Abordarea este ușor de înțeles și clarifică rolurile și responsabilitățile personalului și ale managementului în cadrul APL. Efectuarea repetată a evaluării FOCAS va constitui un instrument de auto-monitorizare pentru acele APL-uri care vor alege să-l adapteze pentru utilizare și va pune la dispoziție un sumar al progreselor realizate, va identifica rapid „blocajele” sau cele mai bune practici utilizate în activitate.

Reieșind din cele menționate, considerăm oportun de a pune la dispoziția APL pentru utilizare a acestui instrument, care va facilita, printr-un proces participativ al angajaților autorităților publice locale, ameliorarea activităților și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate/prestate la nivel local.

– GHIDUL UTILIZATORULUI (FOCAS) (RO)

Tabelul de evaluare FOCAS pentru anul 2023

Planul de Acțiuni FOCAS pentru anii 2023-2024