Aparatul primăriei


ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ


Aparatul  primăriei  este  alcătuit  din:

1 primar

1 viceprimar

1 contabil șef

1 secretar  al  consiliului

1 specialist pentru reglementarea regimului funciar

1,5 perceptor fiscal

0,5 dactilograf

Sunt  angajaţi  11  muncitori şi 4 lucrători tehnici.

 

 

 

 

 


Prenume, nume Funcția deținută  

Date de contact

1. Stanislav BABUȚAC primar 0236-64-236
2. Vadim VASILICIUC viceprimar 0236-64-966
3, Tamara COȚUR secretar CL 0236-64-2-38
4. Svetlana JANTUAN contabil – șef 0236-64-283
5.Ludmila CORNEI contabil 0236-64-283
6.Ludmila NEGARNEAC inginer cadastral 0236-64-238
7. Ana POLISCAIA perceptor fiscal 0236-64-238
8.Ana CORNEI dactilograf 0236-64-238