CERERE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A SPAȚIULUI DESTINAT SPĂLĂTORIEI SOCIALE DIN COM.PÎRLIȚA, R.UNGHENI

 

Asociația Obștească ”Inovații Sociale” implementează proiectul „Alba ca zăpada”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Keystone Moldova, Filiala din Moldova a Fundației „Stichting Dorcas Aid International” și Asociația pentru Educație ”Neoumanist”, în baza Contractului de grant nr. G00015 din 01.03.2024.
În cadrul contractului de grant este preconizată achiziția lucrărilor de reparație a spațiului destinat spălătoriei sociale care va deservi persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități din primăria Pîrlița.

 

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrările de reparație a spațiului destinat spălătoriei sociale din s. Pîrlița r.Ungheni.

 

Valoarea estimată totală 112 561, 852 MDL (o sută douăsprezece mii, opt sute și cincizeci și doi lei)

 

Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul de sarcini. Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

 

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: andreicjc@yahoo.com. Toată documentația necesară pentru concurs o puteți descărca de aici https://we.tl/t-WFpZyJwuTl
De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: andreicjc@yahoo.com, cu mențiunea „solicitare documente tender reparații”.

 

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să îl contactați pe Chiorescu Andrei, director de proiect, tel 069446115, e-mail: andreicjc@yahoo.com.

 

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 10 iunie 2024, ora 18:00.

#UEpentruMoldova, #ImpreunăMaiPuternici, #ServiciiSociale, #SpalatoriiSociale, #granturi, #OSC